Isolatieglas en Veiligheid

Belangrijke consumenten informatie
 
Isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.
 
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas
Hoog-Rendements isolerend dubbelglas heeft een tot wel 3x betere warmte-isolatie dan isolerend dubbelglas. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne warmte reflecterende coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal gas is gevuld. Wij plaatsen uitsluitend isolatieglas gevuld met argon gas.
 
Hoog-Rendements drievoudig isolatieglas
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing” genoemd, heeft een betere isolerende werking dan Hoog-Rendements isolerend dubbelglas en heeft een tot wel 5x betere warmte- isolatie dan gewoon isolerend dubbelglas. Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden. Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met speciaal gas. De meest gebruikte gassoort is argon.
 
Hoog-Rendements isolerend monumentenglas
Speciaal voor renovatie en als vervanging voor glas in bestaande kozijnen waar geen ruimte is voor Hoog-Rendements isolerend dubbelglas, kan Hoog-Rendements isolerend monumentenglas een uitkomst bieden. Dit is isolerend dubbelglas waarbij gebruik wordt gemaakt van extra dunne glasbladen en een extra dunne spouw. Op één glasblad is aan de spouwzijde een heel dunne warmte reflecterende coating aangebracht. Doordat de spouw is gevuld met een speciaal gas kan de beglazing een warmte-isolatie behalen vergelijkbaar met die van dubbelglas of Hoog-Rendements isolerend dubbelglas.
 
Veel varianten
Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder varianten beschikbaar. Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog steeds doorontwikkeld waardoor de warmte-isolerende prestaties verbeteren. Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan combineren zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluidswering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolerende glas kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de warmte-isolatie.
 
De mate van warmte-isolatie
Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde welke aangeduid wordt als de Ug-waarde in W/m²K. Dus hoe lager de Ug-waarde, hoe lager het warmteverlies door het glas en hoe hoger de warmte isolerende werking van het glas is. Enkelglas heeft een hoge Ug-waarde van 5,8 W/m2K. Drievoudig isolerend glas kan zelfs een Ug-waarde van 0,5 W/m2K behalen en isoleert daarmee 10x beter dan enkelglas. De Ug-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. Isolerende beglazing kent velen varianten, merken en namen. Er wordt ook nog vaak gesproken over HR+, HR++ of zelfs HR+++ beglazing, echter het gebruik van deze aanduidingen is niet wettelijk vastgelegd. De bepaling van de Ug-waarde is wel wettelijk vastgelegd en moet voor iedere leverancier op eenzelfde wijze worden opgegeven. Om de prestatie van producten goed te kunnen vergelijken is het verstandig vooral naar de Ug-waarde te kijken.
 
Keuzefactoren
De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk. Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend dubbelglas of drievoudig isolerend glas en zou daarom aangepast of vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend al direct rekening worden gehouden. Een lagere Ug-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkelglas door Hoog-Rendements isolerend dubbelglas fors kan zijn, maar dat het weinig zal uitmaken of het nieuwe glas een Ug-waarde heeft van 1,1 of van 1,0 W/m2K.
 
Garantie
Vrijwel alle fabrikanten van isolerende beglazing geven garantie. De meest voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerende beglazing. Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas voor de isolerende werking van de beglazing, dat de beglazing niet “lek” raakt en dat het doorzicht behouden blijft. Aan garanties zijn vaak voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar van belang.
 
Het plaatsen van beglazing
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland bestaan hier normen en praktijkrichtlijnen voor. In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de fabrikant van het glas. Voor het plaatsen van de beglazing is dus deskundigheid en vakmanschap nodig.
 
Normen en praktijkrichtlijnen
Voor het onderhoud van diverse soorten isolerende beglazing zijn normen en praktijkrichtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) en de ruimten onder de glaslatten schoon en open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt het glas en kozijn het eerste jaar na plaatsing te inspecteren en vervolgens eens in de drie jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) controleren op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.
 
Onderhoud
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u (opdrachtgever) verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerende beglazing, maar houdt u ook recht op garantie.
 
Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.
 
Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening.
 
Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u verantwoordelijk voor alle kosten.
 
Thermische breuk
Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil ontstaat van meer dan ca. 30°C in het glasoppervlak zelf, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld.
 
Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door:
• jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen;
• verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen;
• de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie;
• geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing;
• handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden
(bijvoorbeeld een gerichte koude waterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).
 
Thermische breuk kan vooraf worden voorkomen door thermisch gehard glas toe te passen. Dit is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen bestand is en minder gevoelig is voor thermische breuk in het glas. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen in het glasoppervlak is het raadzaam thermisch gehard glas toe te passen. Een ander belangrijk voordeel van thermisch gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteenvalt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt.
 
Veiligheidsglas
Glas is een duurzaam product en breekt niet snel, maar als een ruit van gewoon glas toch breekt dan kunnen er gevaarlijke scherven met scherpe randen en openingen in het glas ontstaan. Dit breukgedrag kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel zoals diepe snijwonden. Bij veiligheidsglas ontstaan bij breuk geen gevaarlijke scherven en is er dus geen kans op ernstig lichamelijk letsel. Het is daarom belangrijk dat veiligheidsglas wordt toegepast daar waar er een verhoogd risico is op breuk van het glas door personen.
 
Gehard glas
Gehard glas is speciaal behandeld glas. Het is ca. vijf keer sterker dan gewoon glas en is ook nog eens bestand tegen grotere temperatuurverschillen. Als het breekt, valt het in kleine korrels uiteen. Er bestaat dan geen kans op ernstig lichamelijk letsel. Gehard glas vindt u in veel toepassingen terug, zoals bijvoorbeeld: zijruiten van auto’s, bushokjes, glazen (douche)deuren, glazen tafels, keukens en ook in (klep)ramen en deuren.
 
Gelaagd veiligheidsglas
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een (doorzichtige) taaie kunststof folie. Deze folie zorgt ervoor dat het glas bij breuk bij elkaar gehouden wordt. Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel. Gelaagd glas heeft als extra voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er geen grote opening ontstaat, zoals bij gewoon glas wel het geval is. Het blijft dus onmogelijk door de ruit heen te vallen als de ruit voldoende dik is. Gelaagd glas vindt u bijvoorbeeld terug als voorruit in de auto, dakbeglazing, balustrades en ook in ramen en deuren.
 
Letselbeperkend glas
Bij gewoon glas ontstaan bij breuk gevaarlijke scherven en openingen in het glas. Dit breukgedrag kan leiden tot lichamelijk letsel, zoals ernstige snijwonden. Zeker op plekken waar het glas makkelijk bereikbaar is voor personen, kan glasbreuk ernstige gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan glas in (tussen-)deuren, in schuifpuien, in ruiten die tot op de vloer of bijna tot op de vloer komen. Maar ook in situaties waar het glas niet direct bereikbaar is kan gewoon glas na breuk tot letsel leiden, bijvoorbeeld wanneer het glas na breuk naar beneden kan vallen. Voor dergelijke situaties biedt letselbeperkend veiligheidsglas bescherming. Dit is glas met een veilig breukpatroon, waarin bij breuk geen grote gevaarlijke scherven of openingen ontstaan. De kans op ernstig letsel is daarmee uitgesloten. Bij een val van een persoon tegen het glas aan of door het glas heen blijft het letsel beperkt tot een buil of oppervlakkige wondjes, vandaar dat de officiële term voor dit type glas letselbeperkend veiligheidsglas is. Zowel gehard glas als gelaagd veiligheidsglas is geschikt als letselbeperkend veiligheidsglas.
 
Doorvalwerend glas
Glas kan zo sterk zijn dat het beschermt tegen het doorvallen van personen. In situaties bijvoorbeeld waar glas is toegepast als afscheiding bij een vloerrand op de verdieping of bij een niveauverschil mag het glas wel breken, maar mogen er geen grote openingen en geen ernstig letsel ontstaan als er personen tegen het glas aan stoten of vallen. Voor dergelijke situaties is er doorvalwerend glas . Doorvalwerend glas is gelaagd veiligheidsglas waar er bij breuk geen grote openingen in het glas ontstaat en doorvallen onmogelijk is. Door te variëren in de dikte en het aantal glasbladen en folies tussen de glasbladen kan doorvalwerend gelaagd glas in elke situatie en voor elke afmeting een veilige oplossing bieden. Doorvalwerend gelaagd glas wordt toegepast in bijvoorbeeld balustrades, hekwerken, traphekken, vloerafscheidingen, maar ook bijvoorbeeld bij ruiten die tot op de vloer doorlopen van een kamer op de eerste verdieping grenzend aan een vide of een niveauverschil.
 
Beveiliging: doorbraakvertragend glas
Glas kan ook u of uw eigendommen beschermen tegen een ongewenste inbraak- of doorbraakpoging. Dit kan met doorbraakvertragend glas waarmee het vrijwel onmogelijk wordt in een bepaalde tijd een opening in het glas te forceren Doorbraakvertragend glas is -gelaagd glas bestaand uit 2 of meerdere glasbladen met daartussen taaie kunststof folies of plaatmateriaal waar het glas bij een aanval op het glas wel mag breken, maar er geen doorgangsopening in het glas ontstaat. Door te variëren met de dikte van de glasbladen en het aantal glasbladen en folies kan doorbraakvertragend glas beveiliging bieden voor iedere gewenste situatie. Doorbraakvertragend glas kan u of uw eigendommen beveiligen tegen een gelegenheidsinbreker die zich in een korte tijd door het breken van een ruit toegang tot een woning wil verschaffen, tot zelfs beveiliging tegen een goed georganiseerde langdurige inbraak of doorbraakpoging met gebruik van zwaar gereedschap en slagwapens. Doorbraakvertragend glas is dus in diverse sterktes (klassen) verkrijgbaar.
 
Overige toepassingen
Veiligheidsglas biedt nog meer mogelijkheden om u of uw eigendommen te beschermen. Denk hierbij aan bescherming tegen rook en brand met rookwerend of brandwerend veiligheidsglas, of beveiliging tegen het gebruik van vuurwapens of bescherming tegen explosies met kogelwerend of explosiewerend veiligheidsglas.
 
Letselbeperkend glas toepassen
Voor het voorkomen van ernstig lichamelijk letsel door glasbreuk is de Nederlandse norm NEN 3569 opgesteld. De NEN 3569 omschrijft in welke situaties gewoon glas dat bereikbaar is voor personen een te groot risico geeft op het ontstaan van ernstig lichamelijk letsel bij glasbreuk, wanneer een persoon bijvoorbeeld tegen het glas aanstoot of valt. In deze situaties schrijft de NEN 3569 letselbeperkend veiligheidsglas voor. Voorbeelden van situaties bij u thuis waar volgens de NEN 3569 letselbeperkend veiligheidsglas toegepast moet worden zijn; al het bereikbare glas in deuren en schuifpuien tot een hoogte van 1,40 m vanaf de vloer gemeten en al het glas in ramen welke bereikbaar zijn voor personen en waarbij het glas zich onder de 0,85 m vanaf de vloer gemeten bevindt. Maar ook rondom het huis zijn er situaties waar letselbeperkend glas moet toegepast worden, denk bijvoorbeeld aan glazen terrasafscheidingen of windschermen die tot aan de vloer doorlopen.
 
Doorvalwerend gelaagd glas toepassen
In het Bouwbesluit is vastgelegd wanneer er bij een niveauverschil een voorziening moet worden aangebracht om het naar beneden vallen te voorkomen. Men spreekt dan van een vloerafscheiding. Indien die vloerafscheiding van glas gemaakt is of in een deel glas is toegepast, dan dient er doorvalwerend gelaagd glas toegepast te worden. De dikte en samenstelling van het doorvalwerend gelaagd glas verschilt per situatie. Zo zal bijvoorbeeld een glazen balustrade voor een theater, waar veel mensen tegelijk kunnen samen komen, sterker moeten zijn dan een glazen balustrade van een woning. De sterkte en dus de dikte en samenstelling van het doorvalwerend glas dient volgens de Nederlandse norm NEN 2608 bepaald te worden.
 
Doorbraakvertragend glas toepassen
Doorbraakvertragend glas bestaat in verschillende sterktes en is voor verschillende beveiligingsdoeleinden in te zetten. Voor het bepalen van de sterkte en doorbraakvertraging van het glas is er een officiële Europese norm de NEN-EN 356 die een bepalingsmethode omschrijft en het glas door middel van praktijktesten op het glas indeelt in verschillende klassen. De laagste klasse doorbraakvertragend glas biedt bijvoorbeeld bescherming tegen het doorgooien van het glas met een stomp voorwerk. De zwaarste klasse doorbraakvertragend glas biedt bescherming tegen een langdurige aanval met een scherp slagvoorwerp zoals een bijl. Afhankelijk van de gewenste beveiliging kan men een keuze maken op basis van deze verschillende klassen doorbraakvertragend glas.
 
Maar waar past u het doorbraakvertagende glas toe?
Voor het toepassen van doorbraakvertragend glas is een Nederlandse norm beschikbaar, de NEN 5096. Deze norm kan eigenlijk niet losgekoppeld worden van de NEN 5087. NEN 5087 leert ons welke gevelelementen bereikbaar zijn voor een gelegenheidsinbreker; NEN 5096 zegt dan welke beglazing er toegepast dient te worden in die bereikbare delen. Het Bouwbesluit schrijft voor (nieuwbouw) woningen voor dat bereikbare gevelelementen dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2. Dit houdt concreet in dat in sommige situaties standaard isolatieglas nog voldoet, maar als dit niet toereikend is, er doorbraakvertragend glas toegepast moet worden met een voorgeschreven prestatieklasse volgens de NEN-EN 356. Weerstandklasse 2 is bedoeld om de gelegenheidsinbreker een aantal minuten buiten te houden. Maar ook voor andere gebouwen als woningen geeft de NEN 5096 eisen aan de inbraakwerendheid van gevelelementen. Zo kunnen bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of opdrachtgevers een hogere weerstandsklasse eisen volgens de NEN 5096 waarbij er dan een hogere klasse doorbraakvertragend glas toegepast moet worden. Denk bijvoorbeeld aan doorbraakvertragend glas voor juwelierszaken, benzinestations, banken of overheidsgebouwen.
 
Draadglas biedt geen veiligheid!
Vroeger werd draadglas ook als veiligheidsglas gezien, maar de draadinleg in het glas verzwakt de sterkte van het glas. Draadglas breekt sneller dan gewoon glas van dezelfde dikte. Bij breuk ontstaan er ook gevaarlijke scherven met scherpe randen, bij een voldoende grote belasting breken de draden en ontstaat er ook een opening in het glas, waarbij scherven door de draden gevaarlijk rondom de opening blijven zitten. Net als bij gewoon glas is er dus kans op ernstig lichamelijk letsel bij breuk van draadglas. Standaard (spiegel)draadglas is daarom volgens de huidige normen in Nederland niet geschikt als veiligheidsglas.
 
 
Wilt u meer informatie ontvangen? Bel of email ons voor een vrijblijvend advies.
 
Glascentrum Almere
Draaibrugweg 18
1332 AD   ALMERE
 
Telefoon: 036 5490001
Mobiel: 06 19783619
Email: info@glascentrum.com